Metsuri työt:

Mestari itse

Metsuri töitä monipuolisesti asiakkaan vaatimuksia noudattaen.

Työt:
-Harvennukset
-Ylispuidenpoisto
-Ongelma/pihapuunkaadot
-Tonttihakkuut
-Taimikonhoidot
-Puiden pystykarsinta

Tielinjahakkuu

Yliskoivujen hakkuu

Tonttihakkuu

Tonttihakkuu